Derya Karadeniz

Uyku İle İlişkili Sara Hastalığı Var mıdır?

 • Prof. Dr. Derya Karadeniz

Bazı sara hastalıkları sıklıkla veya sadece uykuda ortaya çıkarken, bazı sara hastalıklarının tanısı da gece uyku EEG özelliklerine göre konulur.

Placeholder

Uyku genel olarak sara nöbetlerini kolaylaştıran bir süreçtir. Bazı sara tipleri ise sadece ya da baskın olarak uykuda ortaya çıkma özelliği gösterir.

Bunlar:

 • 1. Nokturnal frontal lop epilepsisi
 • 2. Çocukluk çağının iyi huylu epilepsileri
 • 3. Juvenil miyoklonik epilepsi
 • 4. Uyanırken ortaya çıkan büyük nöbetler
 • 5. Temporal lop epilepsisinin bir alt grubu (Lennox –Gastaut sendromunun bileşeni) olarak tonik nöbetler
 • 6. Landau–Kleffner sendromu,
 • Bunlardan nokturnal frontal lop epilepsisi, özelikle ve sadece gece uykusu sırasında ortaya çıkar. Dört farklı tipi bilinmektedir.

 • (1) Uyurgezerlik veya gece terörü gibi başka uyku hastalıklarını taklit eden sara nöbeti
 • (2) Uykuda kasılma ve sıçramalar ile seyreden büyük sara nöbeti
 • (3) Tekrarlayan otomatik davranışlar ile seyreden sara nöbeti
 • (4) Şaşkın bakma şeklindeki sara nöbeti
 • Nokturnal frontal lop epilepsisinin farklı tipleri uykunun içyapısını etkileyip ciddi uyku bölünmelerine yol açarak düşük uyku kalitesi, gündüz yorgunluğu ve uykululuğa da sebep olabilir. Hareketler bazen o kadar şiddetli olabilir ki sert bir cisme çarpma nedeniyle yaralanmalar olabilir. Hastaların üçte birinden yarısına kadarı ara sıra gündüz de, gecekilerden farklı tipte de olabilen, ataklar geçirirler.