Derya Karadeniz

Uyku Hastalıkları Kalp Hastalıklarına Sebep Olabilir mi?

  • Prof. Dr. Derya Karadeniz

Uykuda solunum hastalıklarının, kalp yetmezliği, kalp ritim bozukluğu, kalp krizi ve kalp damar hastalıklarının ortaya çıkışını tetiklediği artık kesin olarak bilinen bir gerçektir. Kalp yetmezliğine ile birlikte uyku apne sendromu olan hastalar 5 yıl süre ile izlendiklerinde, uyku apne sendromu tedavi edilmemiş hastalarda, tedavi edilenlere göre kalp hastalığına bağlı ölüm riski 5 kat fazla bulunmuştur. Çok sayıda kalp hastasının 10 yıl gibi uzun süreli izlendiği çalışmada, uyku apne sendromu tedavi edilmez ise, yeni bir kalp krizi riskinin 2 kat arttığı gösterilmiştir.

Placeholder

Uyku apne sendromu olan hastaların en az yarısında, uykuda solunum bozukluğu ile ilişkili kalp ritim bozukluğu vardır. Bu durum sağlıklı bilinen uyku apne sendromu hastalarında uykuda ani ölüm riskini ortaya çıkartır. Kalp krizi ve inmeye neden olan atrial fibrilasyon şeklinde kalp ritim bozukluğu sağlıklı insanların sadece % 1’inde mevcut iken uyku apne sendromu hastalarının % 5’inde vardır.

Gece kalp krizi geçirenlerde uyku apne sendromu, gündüz geçirenlere göre 6 kat fazladır. Uyku apne sendromunun şiddeti arttıkça, kalp krizi riski de yükselir. İleri uyku apne sendromu olan hastalarda, uyku apnesi olmayanlara göre kalp krizi riski 4,5 kat artmıştır.

Uyku apne sendromuna bağlı olarak uykuda koroner arter darlığı adı verilen durum ortaya çıkar. Uykuda koroner arter darlığı, kalp kasının gece uyku sırasında kanlanmasının bozulması ile seyreder. Klasik olarak, kişiyi uykudan uyandıran göğüs kafesinde baskı veya ağrı hissi olup bunu “sıkışma” rahatsızlığı olarak adlandırırlar. Bu rahatsızlık çeneye ve kola, özelliklede sol kola yayılabilir. O sırada EKG yapılırsa, kalp kasının kanlanmasının bozulduğunu gösteren bulgular elde edilir. Koroner arter hastalığı veya kalp kapak hastalığının varlığı hazırlayıcı faktörlerdir. Uyku apne sendromunda görülen uykuyla ilişkili koroner arter darlığında, apneye bağlı kanda oksijen azlığı, kanda karbondioksit artışı, apnenin sonlanmasında ortaya çıkan artmış kan basıncı ve kalp ritim bozukluklarının rol oynadığı gösterilmiştir. Önceden ciddi koroner arter hastalığı varlığı bu problemi daha da artıracaktır.